Bedrijfsgegevens

Quick Glas B.V.
Industrieterrein Vossenberg
Boterberg 26
5047 ST Tilburg

Telefoon: 013 - 572 13 67
Fax: 013 - 570 46 25
E-mail: info@quickglas.nl
Bankrelatie: Rabobank 11.13.21.794
BTWnr: NL8148.44.546.BO1
K.v.K. Tilburg, nr 18078110


Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van de GBO van toepassing gedeponeerd onder nummer 133/2003 bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onder uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde (inkoop-)voorwaarden.